King Gnu - It's a small world (Official Video)

November 4, 2018

 

Cast
SATORU IGUCHI (King Gnu)
MARIA DEGUCHI 
KABE (CAT) 

 

Directer
OSRIN (PERIMETRON) 

 

Planner
DAIKI TSUNETA (PERIMETRON)

 

Producer
SHU SASAKI (PERIMETRON) 
SHOTARO NISHIOKA (PERIMETRON) 

 

PM
SHO IMOTO (PERIMETRON)
 
Stylist
RYOHEI MATSUDA (PERIMETRON)

 

CinePhotographer
HYOGO MITSUOKA

 

Lighting Engineer
MICHITO HOKARI

 

Lighting Assistant 
SHUHEI KAWAHARA
YOSHIYUKI KAMONOMIYA
HYOGA KONO 

 

Special Effect Makeup
KAIHO

 

Special Effect Makeup Assistant
ERIKA NAKAGAKI 

 

Special Thanks
YOSHIHIRO MORITAKA
KIYOSHI FUJITA

 

Creative Label
PERIMETRON

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload