top of page

King Gnu -三文小説-


Cast: Tuki Takamura, Maiko Ino

Director: OSRIN (PERIMETRON)

Producer: Kento Yoshida (PERIMETRON)

Assistant Director: Ryo Osada

Production Assistant: Maico, Marie Ando, Tamakan

DOP: Hyogo Mitsuoka

Steadicam Operator: Takuma Iwata

Grip: Takuma Yuki (Fine Films Inc.)

1st AC: Fumiya Takahashi

2nd AC: Daisuke Takase

3rd AC: Genki Hidaka

Lighting Director: Ryuto Iwabuchi

1st LA: Wataru Sugimura

2nd LA: Shinkichi Komatsu, Hirokazu Goto, Noriyuki Sasaki, Tomoaki Takahashi, Akiyoshi Irio, Ayane Sagae, Kentaro Hirabayashi, Ryo Ueda, Rina Tanaka

Light Board Operator: Shuhei Yamamoto (fmt), Yohei Ohno

Moving Light Technician: Mikiko Kaminaga, Yuika Kurogi

Equipment Supported by Cine Alta VENICE

Photographer: Ryo Hanabusa

Production Designer: Yui Miyamori

Designer Assistant: Kanae Takada

Set Painter: Tadashi Suzuki

Set Construction: Yuki Hagiwara, Shota Kume

Stylist: Shohei Kashima (W)

Stylist Assistant: Sumire Uegane, Taku Kato, Ayami Masuda, Haruyo Koeda

Hair & Make: TAKAI, Haruka Miyamoto

Casting: Oi-chan

Colorist: Masahiro Ishiyama (Digital Garden)

Online Editor: Kim Soyong (Digital Garden)

Online Edit Assistant: Sahara Ogata (Digital Garden)

Title Design: Asami Yamane, Makoto Arai (PERIMETRON)

bottom of page