Numero TOKYO No.112


STYLIST: Ryohei Matsuda (PERIMETRON)

MODEL: SHUNTAROU YANAGI

#ALL #MAGAZINE #FASHION #STYLING