top of page

King Gnu - It's a small world (Official Video)


Cast SATORU IGUCHI (King Gnu) MARIA DEGUCHI KABE (CAT)

Directer OSRIN (PERIMETRON) 

Planner DAIKI TSUNETA (PERIMETRON)

Producer SHU SASAKI (PERIMETRON) SHOTARO NISHIOKA (PERIMETRON)

PM SHO IMOTO (PERIMETRON) Stylist RYOHEI MATSUDA (PERIMETRON)

CinePhotographer HYOGO MITSUOKA

Lighting Engineer MICHITO HOKARI

Lighting Assistant SHUHEI KAWAHARA YOSHIYUKI KAMONOMIYA HYOGA KONO

Special Effect Makeup KAIHO

Special Effect Makeup Assistant ERIKA NAKAGAKI 

Special Thanks YOSHIHIRO MORITAKA KIYOSHI FUJITA

Creative Label PERIMETRON


bottom of page