top of page

King Gnu - The hole


Cast Hiroya Shimizu Natsuko Shohei Kamba

Producer Shu Sasaki(PERIMETRON) Kento Yoshida(TYO)

Director Takuya Uchiyama

Assistant Directer

Ryo Osada

Production Manager Upcoming Imoto (PERIMETRON) Taisuke Shinozaki Matias Maehama Yoshihiro Moritaka Yuka Sakai (TYO) Hana Goto(TYO) Junya Yazaki(TYO) Kyoko Arai(TYO) Nanako Kawano(TYO)

Cinematographer Keisuke Imamura(Voyager)

Camera Assistant Kasumi Akito

D.I.T Naoki Nezu(Digital Garden)

Lighting Engineer Tatsuya Hirayama

Lighting Assistant Motoki Tanabe

Colorist Masahiro Ishiyama (Digital Garden)

Stylist Ryohei Matsuda(PERIMETRON)

Styling Assistant Niki Sugimoto

Hair Artist TAKAI

Make Up Artist DAKUZAKU

Set Designer Naoka Fukushima

Set Assistant

Rina Nakamura

Set Decorator Kageki Mishima Harumi Suzuki

Car Stunt Kiyoshi Kakizoe (Shadow Stunt) Koichiro Torishima (Shadow Stunt) Keita Suzuki (Shadow Stunt)

Casting Hiroyuki Nakamura (Bepop) Shohei Nakabayashi

OFFLINE Editor Yuji Minami (Digital Garden) Daichi Sugimoto

Colorist Masahiro Ishiyama(Digital Garden)

Car Operator Kenji Eto

Special Thanks OSRIN(PERIMETRON) Momoko Umehara

Costumes Support RUMHOLE beruf beruf harajuku CORD ISSUE

bottom of page