top of page

Maison MIHARA YASUHIRO for ECCO EXOSTRIKE


⁣⁣CAST⁣

⁣Yoshito Momiki⁣

⁣Ryubun Sumori⁣

⁣Rion Takahashi⁣

⁣Azuri (STANFORD)⁣

⁣Ryoki Watanabe (STANFORD)⁣

⁣Taikou Itai (STANFORD)⁣

⁣Director⁣

⁣OSRIN (PERIMETRON)⁣

⁣Producer⁣

⁣Shu Sasaki (PERIMETRON)⁣

⁣Production Manager⁣

⁣Upcoming Imoto (PERIMETRON)⁣

⁣Production Assistant⁣

⁣Yoshihiro Moritaka⁣⁣

DOP⁣

⁣Koya Yokoyama⁣

⁣1st AC⁣

⁣Otani Senshu⁣

⁣2nd AC⁣

⁣Tokiya Nakane⁣

⁣Steadicam Operator⁣

⁣Takuma Iwata⁣

⁣Lighting Engineer⁣

⁣Michito Hokari⁣

⁣Lighting Chief Engineer⁣

⁣Hyoga Kono⁣

⁣Assistant⁣

⁣Isamu Suzuki⁣

⁣Aomi Anazawa⁣

⁣Humitaka Nakamoto⁣

⁣Hair & Make Up⁣

⁣NORI (W)⁣

⁣Hair & Make Up Assistant⁣

⁣Nao Ikeda⁣

⁣Props Design⁣

⁣Cota Mori (DWS)⁣

⁣Kentaro Fujiki⁣

⁣Yassy Kobayashi (BEBEDOR)⁣

⁣Props (Paint)⁣

⁣Ryusuke Sano⁣

⁣⁣Music⁣⁣

⁣⁣Tepppei⁣

bottom of page