top of page

millennium parade -Fly with me-


millennium parade -Fly with me- Music: Daiki Tsuneta Director:  Shu Sasaki (PERIMETRON) Yuhei Kanbe (PERIMETRON) PERIMETRON Planning supervisor: OSRIN Title logo design & other graphic s**ts:  Cota Mori Effect graphic designer: Makoto Arai Pixel logo designer: Arata Takabatake Masking guy: Isamu Maeda CG Supervisor: Atsushi Saito CG Producer: Motoyuki Kawase CG Lead artist: Tomoyuki Iwasaki × Gento Fujiwara OPTICAL FORCE, inc. Producer / Animation chief director: Tsubasa Kuwabara Animation director: Ten Hirota & Yu Ishino Animator: Nozomi Tamano & Noboru Hayashi N-DESIGN Inc. Modeler: Ken Kogo Rigging artist: Tomoaki Mori & Masahiko Takaramura NEWPOT PICTURES Inc. CG Artist: Rei Kamata System administrator: Keiichi Yamazaki FX Artist: Nobuo Eijima & Soshi Natori studio picapixels 3D Mechanic designer: Takehiko hoashi StudioGOONEYS, Inc. Composite artist: Satomi Iwasubo, Yusuke Tanaka & Erika Tomioka Project coordinator: Keiichi Iwai DIGITAL GARDEN Inc. CG producer: Atsushi Mashiko CG designer: Shusaku Fujiki SAZABI Inc. CG designer: Miho Shindoh & Go Fujita Production manager: Shigeru Kasai KHAKI Online editor colorlist: Takahiro Ota Motion graphics: Keitaro Toyoda & Nozomu Akazawa Enviroment graphic artist: Reimon Motoyanagi & Ryusuke Sano Fuzzable's UI pixel artist: Fuzuki Ishida & Kei Hayakawa Storybord artist: Ayaka Takamatsu Motion capture studio: Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS Motion actors Eugene: KANTA. Fuzzable: SA.KANA Popchop: Atsushi Saito Tay: ShoDai CASTINGBOAT Casting Planner: Nami Kawamura Facial actors: Eugene: HIMI Fuzzable: ermhoi Tay: Cota Mori Motion capture artists: Hideki Utozawa, Hideki Shibata, Hazuki Wakao & Junya Kubono Motion capture adviser: Hiroshi Yagishita Production manager: Naomichi Iizuka Motion capture producers: Haruyasu Makino × Tomi Hashimoto Motion Capture Post Production: Studio51 Shigeru Araki, Phyo, Nevele, Zhao Hong, Phyowai, Masaki Yamamura, Yamin, Htet Aung & Ryu Kawachi Supported by GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 COMMITTEE

bottom of page